ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost S.M.K., a.s., se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, IČ: 49432036, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, v oddíle B, vložce 1081 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, číslo a typ dokladu totožnosti. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí přechodného ubytování a Správce je bude zpracovávat 10 let. 
S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu smk@smk.cz nebo dopis na adresu společnosti S.M.K., a.s., Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko 

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: 

  • Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu 
  • Případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá. 

 Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.